Linux Terminalde USB Bellekten Veri Kopyalama

Linux terminal ekranında flash belleğe ulaşmak için aşağıdaki adımları uyguluyoruz:

  1. USB belleği linux PC’ye takıyoruz.
  2. “fdisk -l” komutu ile sistemdeki depolama alanlarını listeliyoruz.

[email protected]:⁓# fdisk -l

Yukarıdaki ekran görüntüsünden GB olarak kapasite ve dosya formatından görüldüğü gibi “/dev/sda1” bizim USB belleğimizi ifade ediyor.

3. “/dev/sda1” cihazını (USB belleğimiz) bir klasöre bağlamalıyız. Bunun için ilk önce yeni bir klasör oluşturuyoruz.

[email protected]:~# cd /media
[email protected]:/media# mkdir usb
[email protected]:/media#

Yukarıdaki komutlardan ilk satırdaki “cd /media” komutu ana klasör ağacındaki “media” klasörüne girmemizi sağlıyor. Bir alttaki “mkdir usb” komutu ise bulunduğumuz klasörde (/media) usb adlı bir klasör oluşturmamızı sağlıyor. Burada USB cihazımızı bağlamak için /media klasörünü seçtik çünkü USB bellek için bağlama alanı /media klasörüdür.

4. Kopyalama için “cp” komutunu kullanıyoruz. USB belleğimizdeki “kopyalanacak.txt” dosyasını “/home/root” içine kopyalayalım.

[email protected]:/media# cp /media/usb/kopyalanacak.txt /home/root

Eğer klasör içeriğini kopyalacaksak aşağıdaki gibi “-R” ifadesini kullanıyoruz.

[email protected]:/media# cp -R /media/usb/kopyalanacakKlasor/. /home/root/hedefKlasor

Burada kopyalanacakKlasor/ ifadesinden sonra “.” (nokta) ifadesi klasör içeriğini belirtiyor.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.