Cıvata Sıkma Poka Yoke Otomasyonu

Üretim hatlarında bir ürüne ait üretim basamakları detaylı kontrollerden geçer. Bu kontrollerin tamamına yakını otomatiktir (otomasyon kontrolündedir). Otomasyon sistemleri yapılan işlemleri önceden tanımlanan alt ve üst limitlere uygunluğunu kontrol eder ve bant hareketine/üretimin devam etmesine izin verir. Burada operatörü doğru ürün üretmeye zorlayan sisteme poka yoke sistemi diyoruz.

Projede, otomotiv ürününün bu istasyonunda cıvata sıkma işlemi gerçekleştiriliyor. Cıvata sıkma işlemi yukarıda daha önce de bahsedildiği gibi belirli bir sıkma torkunda ve açısında olması gerekiyor. Cıvatanın sıkılacağı yuva kılavuzunda bir problem varsa veya tedarik edilen cıvatada bir problem varsa sıkma kontrol cihazı bunu tespit ediyor ve otomasyonu kontrol eden ana cihaza bilgi veriyor. Otomasyon kontrol cihazı (PC, PLC), sıkmaların istenilen alt ve üst Nm ve açı değerlerinde olup olmadığını kontrol ediyor. Tüm cıvata sıkmalar başarılı bir şekilde tamamlandığında sabitlenen ürünü serbest bırakıyor.