Robotlu Lazer Kaynak

Endüstriyel roboltu bir lazer kesim uygulaması temel olarak endüstriyel robot, lazer jeneratörü, lazer kaynağa uygun bir fikstür ve senaryosu iyi kurgulanmış bir kontrol otomasyonundan oluşmaktadır. Bu temel birimlerin yanında işin proses olarak ele alınması gerekmektedir. Robotun tanımlanan yörüngede kusursuz bir hareket gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu anlamda firmamızın offline programlama tecrübesi devreye giriyor. Gerçekleştirdiğimiz bir çok robotik uygulamada offline programlamanın gücünden faydalandık. Geliştirdiğimiz özel yazılımlar ile projeye özel durumlara katkı sağladık.

Bu projede KUKA marka endüstriyel robot ile lazer kaynak uygulaması gerçekleştirildi. Endüstriyel robotların eğer fabrika çıkışı özel bir konfigürasyonu yoksa lazer kaynak uygulamalarına adaptasyonu zordur. Diğer taraftan fabrika çıkışı endüstriyel robot konfigürasyonu uygun olsa bile “robotlu lazer kaynak” uygulaması basit bir robotlu uygulama değildir. Bir çok parametrenin birbiriyle uyum içinde olması gerekmektedir.

Proje kapsamında çeşitli kalınlıklardaki sacların endüstriyel robot ile kusursuz bir şekilde kaynatılması sağlandı. Projede endüstriyel robotlar için geliştirdiğimiz yazılım olan RDCAM altyapısı kullanıldı. RDCAM altayapısı elle yörünge oluşturma işini (manuel yörünge oluşturma, ABB uygulamacıları deyimiyle “modpos yapmak”) ortadan kaldırır. Robotun müşteri proses verilerine göre hareket etmesi sağlandı.